No module Published on Offcanvas position
Kwiatkowskiego 6e, 75-447 Koszalin +48 600553096 grzegorz.kwiatkowski@tu.koszalin.pl

Food festivals

Food festivals był możliwy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Nauki. Publikacje na stronie internetowej odzwierciedlają tylko poglądy autorów i niekoniecznie poglądy Narodowego centrum Nauki. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji. Project ID: 2019/33/B/HS4/02068.

20200813-144910-male.jpg

Projekt

Celem projektu jest rozszerzenie stanu wiedzy na temat roli, wpływu oraz zasięgu festiwali kulinarnych w Polsce. W ramach projektu zaplanowano:

  • Zidentyfikowanie  rozmieszczenia w przestrzeni i czasowe festiwali kulinarnych w Polsce,
  • Określenie wpływu  festiwali kulinarnych na rozwój miejsca, w którym się odbywają,
  • Rozpoznanie wpływu festiwali kulinarnych  na generowanie efektów biznesowych.  

Efektem prowadzonych badań będzie:

  • kompleksowa inwentaryzacja, typologia i rozkład przestrzenny festiwali kulinarnych w Polsce;
  • wyjaśnienie różnic w postrzeganiu efektów społeczno-ekonomicznych związanych z organizacją festiwali kulinarnych z punktu widzenia wystawców, organizatorów, mieszkańców i gości;
  • wyjaśnienie przestrzennych i przedsiębiorczych aspektów festiwali.

Nasz Zespół

IMG-E0934-male.JPG

dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2009 r. obronił pracę magisterską w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010-2011 był kierownikiem trzech projektów naukowych dotyczących rozwoju zrównoważonego turystyki finansowych z funduszy norweskich (EEA Grants). W czerwcu 2015 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowej Danii. W latach 2015-2016 odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Południowej Danii, a w 2018 r. staż profesora wizytującego w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Program Schwerpunkt Polen). Od lutego 2020 r. jest kierownikiem projektu naukowego pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17. W 2020 r. otrzymał trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.
20201201-104240.jpg

dr Dorota Janiszewska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii (specjalność gospodarka publiczna i samorządowa) przyznany przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W maju 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia przyznany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2019 roku uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym w ramach wymiany uniwersyteckiej odbytym w Univeristy of Gjakova „Fehmi Agani” Faculty of Education Kosovo (Programu CEEPUS III). Natomiast w 2018 roku uczestniczyła w zagranicznym wyjeździe naukowo-dydaktycznym odbytym w Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki. Do tej pory jest Autorką i Współautorką ponad 50 publikacji naukowych w tym dwóch monografii oraz jednego podręcznika akademickiego. Od lutego 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
Lui.jpeg

dr Luiza Ossowska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2000 r. obroniła pracę magisterską Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W latach 2001-2008 była doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych (od 2006 r. Wydział Ekonomiczno-Społeczny) Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W maju 2008 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dysertacja uzyskała wyróżnienie. W latach 2008-2012 pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 2010-2012 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim zakończonym w 2016 roku obroną. W ramach wymiany uniwersyteckiej w 2018 roku była na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki, a w 2019 roku na Uniwersytecie w Gjakovie w Kosowie. Od lutego 2020 r. jest członkiem zespołu realizującego projekt naukowy pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
d-k.jpeg

dr Dariusz Kloskowski

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest absolwentem wielu studiów podyplomowych m.in. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w Sopockiej Szkole Wyższej, zaocznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego . W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń specjalistycznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, kilkunastu wniosków racjonalizatorskich oraz kilkudziesięciu projektów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia. Współautor „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście” do 12,5 m” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od grudnia 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.

Działania

logo-OFDS.png
13 – 16 sierpnia 2020 r. XIV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku – impreza cykliczna odbywająca się w Poznaniu na Starym Rynku - Galeria zdjęć
logo2.png
26 lipca 2020 r. Święto Chleba – impreza odbywająca się w ramach 760 Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
logo3_2.png
25 lipca 2020r. Pomorskie smaki – impreza odbywająca się w ramach 760 Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
logo4.png
11-12 lipca 2020r.  V Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych – impreza odbywająca się w Ogrodach Hortulus Spectabilis w miejscowości Dobrzyca, pod hasłem Kwiatowy smak orientu.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką festiwali kulinarnych oraz chcących zaangażować się w proces zbierania danych, tworzenia baz danych i wspólnego publikowania, a także w przedsięwzięcia dydaktyczne. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania pozwolą Nam i naszym partnerom poszerzyć wiedzę i doprowadzą w przyszłości do realizacji wspólnych, intrygujących projektów badawczych w zakresie festiwali kulinarnych! Już teraz współpracujemy z wieloma znakomitymi naukowcami! Dołącz do Nas!
Prof. Anne-Mette Hjalager
University of Southern Denmark
IMADA-en-black.png
Dr Ewa Malchrowicz-Mośko
Akademia Wychowania Fizycznego
awf.png
Mgr Julia Ziółkowska
Uniwersytet Gdańsk
ug.jpg
Dr Marianna Strzelecka
Linnaeus University, Sweden
wordmark-en.png
Dr Christian Dargin Jensen
Business Academy Southwest, Denmark
bas.jpg
Prof. Thomas Könecke
Lund University, Belgium
Lund-university-L-CMYK.svg
Prof. Ove Oklevik
Western Norway University of Applied Sciences
logo-no_2.svg

Kontakt