No module Published on Offcanvas position
Kwiatkowskiego 6e, 75-447 Koszalin +48 600553096 grzegorz.kwiatkowski@tu.koszalin.pl

Food festivals

Food festivals był możliwy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Nauki. Publikacje na stronie internetowej odzwierciedlają tylko poglądy autorów i niekoniecznie poglądy Narodowego centrum Nauki. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji. Project ID: 2019/33/B/HS4/02068.

20200813-144910-male.jpg

Projekt

Celem projektu jest rozszerzenie stanu wiedzy na temat roli, wpływu oraz zasięgu festiwali kulinarnych w Polsce. W ramach projektu zaplanowano:

 • Zidentyfikowanie  rozmieszczenia w przestrzeni i czasowe festiwali kulinarnych w Polsce,
 • Określenie wpływu  festiwali kulinarnych na rozwój miejsca, w którym się odbywają,
 • Rozpoznanie wpływu festiwali kulinarnych  na generowanie efektów biznesowych.  

Efektem prowadzonych badań będzie:

 • kompleksowa inwentaryzacja, typologia i rozkład przestrzenny festiwali kulinarnych w Polsce;
 • wyjaśnienie różnic w postrzeganiu efektów społeczno-ekonomicznych związanych z organizacją festiwali kulinarnych z punktu widzenia wystawców, organizatorów, mieszkańców i gości;
 • wyjaśnienie przestrzennych i przedsiębiorczych aspektów festiwali.

Nasz Zespół

IMG-E0934-male.JPG

dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2009 r. obronił pracę magisterską w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010-2011 był kierownikiem trzech projektów naukowych dotyczących rozwoju zrównoważonego turystyki finansowych z funduszy norweskich (EEA Grants). W czerwcu 2015 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowej Danii. W latach 2015-2016 odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Południowej Danii, a w 2018 r. staż profesora wizytującego w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Program Schwerpunkt Polen). Od lutego 2020 r. jest kierownikiem projektu naukowego pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17. W 2020 r. otrzymał trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.
20201201-104240.jpg

dr Dorota Janiszewska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii (specjalność gospodarka publiczna i samorządowa) przyznany przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W maju 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia przyznany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2019 roku uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym w ramach wymiany uniwersyteckiej odbytym w Univeristy of Gjakova „Fehmi Agani” Faculty of Education Kosovo (Programu CEEPUS III). Natomiast w 2018 roku uczestniczyła w zagranicznym wyjeździe naukowo-dydaktycznym odbytym w Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki. Do tej pory jest Autorką i Współautorką ponad 50 publikacji naukowych w tym dwóch monografii oraz jednego podręcznika akademickiego. Od lutego 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
Lui.jpeg

dr Luiza Ossowska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2000 r. obroniła pracę magisterską Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W latach 2001-2008 była doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych (od 2006 r. Wydział Ekonomiczno-Społeczny) Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W maju 2008 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dysertacja uzyskała wyróżnienie. W latach 2008-2012 pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 2010-2012 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim zakończonym w 2016 roku obroną. W ramach wymiany uniwersyteckiej w 2018 roku była na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki, a w 2019 roku na Uniwersytecie w Gjakovie w Kosowie. Od lutego 2020 r. jest członkiem zespołu realizującego projekt naukowy pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
d-k.jpeg

dr Dariusz Kloskowski

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest absolwentem wielu studiów podyplomowych m.in. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w Sopockiej Szkole Wyższej, zaocznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego . W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń specjalistycznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, kilkunastu wniosków racjonalizatorskich oraz kilkudziesięciu projektów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia. Współautor „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście” do 12,5 m” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od grudnia 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.

Działania

logo-OFDS.png
13 – 16 sierpnia 2020 r. XIV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku – impreza cykliczna odbywająca się w Poznaniu na Starym Rynku - Galeria zdjęć
logo2.png
26 lipca 2020 r. Święto Chleba – impreza odbywająca się w ramach 760 Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
logo3_2.png
25 lipca 2020r. Pomorskie smaki – impreza odbywająca się w ramach 760 Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
logo4.png
11-12 lipca 2020r.  V Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych – impreza odbywająca się w Ogrodach Hortulus Spectabilis w miejscowości Dobrzyca, pod hasłem Kwiatowy smak orientu.

Wykaz publikacji

 1. Janiszewska D., Ossowska L., Kurdyś-Kujawska A., Kwiatkowski G., Relational Food Festivals: Building Space For Multidimensional Collaboration Among Food Producers, w: Planning and Managing Sustainability in Tourism, A. Farmaki, L. Altinay, X. Font red., Springer 2022, rozdział w monografii, praca przyjęta
 2. Janiszewska, D., Ossowska, L., Food Festival Exhibitors’ Business Motivation. „Sustainability”, 2021, 13, 4920. DOI: https://doi.org/10.3390/su13094920, Received: 6.04.2021, Accepted: 26.04.2021, (open access)
 3. Kwiatkowski G., Kurdyś-Kujawska, A., Janiszewska, D., Ossowska L. Visitors motivation to attend the Festival of Edible Flowers, “Journal of Gastronomy and Tourism”, 2021, DOI: https://doi.org/10.3727/216929722X16354101932005, Received: 2.07.2021; Accepted: 15.12.2021
 4. Kwiatkowski G., Hjalager A-M., Ossowska L., Janiszewska D., Kurdyś-Kujawska A. The entrepreneurial orientation of exhibitors and vendors at food festivals, “Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events”, 2021, DOI: https://doi.org/10.1080/19407963.2021.1999967, Received: 6.03.2021, Accepted: 26.10.2021, (open access)
 5. Zarębski P., Zwęglińska-Gałęcka D., Mapping the Food Festivals and Sustainable Capitals: Evidence from Poland, “Sustainability”, 2020, 12(24), 10283; DOI: https://doi.org/10.3390/su122410283, Received: 15.10.2020; Accepted: 5.12.2020, (open access).
 6. Kwiatkowski G., Hjalager A-M., Ossowska L., Janiszewska D., and Kloskowski D., Business ecosystems of food festivals: What drives exhibitors and vendors at food festivals? W: Ása Marta Sveinsdóttir and Þórný Barðadóttir (red.) Shaping mobile futures: Challenges and possibilities in precarious times. Book of Abstracts. The 29th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, 2021, p. 64.
 7. Janiszewska D., Ossowska L., Kwiatkowski G., and Kloskowski D., (2021). Relational food festivals: building space for multidimensional collaboration among food producers W: Ása Marta Sveinsdóttir and Þórný Barðadóttir (red.) Shaping mobile futures: Challenges and possibilities in precarious times. Book of Abstracts. The 29th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, 2021, p. 66.


Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką festiwali kulinarnych oraz chcących zaangażować się w proces zbierania danych, tworzenia baz danych i wspólnego publikowania, a także w przedsięwzięcia dydaktyczne. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania pozwolą Nam i naszym partnerom poszerzyć wiedzę i doprowadzą w przyszłości do realizacji wspólnych, intrygujących projektów badawczych w zakresie festiwali kulinarnych! Już teraz współpracujemy z wieloma znakomitymi naukowcami! Dołącz do Nas!
Prof. Anne-Mette Hjalager
University of Southern Denmark
IMADA-en-black.png
Dr Ewa Malchrowicz-Mośko
Akademia Wychowania Fizycznego
awf.png
Mgr Julia Ziółkowska
Uniwersytet Gdańsk
ug.jpg
Dr Marianna Strzelecka
Linnaeus University, Sweden
wordmark-en.png
Dr Christian Dargin Jensen
Business Academy Southwest, Denmark
bas.jpg
Prof. Thomas Könecke
Lund University, Belgium
Lund-university-L-CMYK.svg
Prof. Ove Oklevik
Western Norway University of Applied Sciences
logo-no_2.svg

Kontakt